--> ") Nowe.focus() }


Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego
jest dziełem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego o charakterze formacyjno - wychowawczym, kulturalnym i charytatywnym; wypełnia cele religijne Kościoła Katolickiego przez wspomaganie formacji duchowej uczestników spotkań i imprez organizowanych na jego terenie, służąc tym, którzy pragną poznać osobę Kardynała Wyszyńskiego, jego myśl oraz jego spuściznę duchową.

W Domu Pamięci możesz:

- Obejrzeć ekspozycję muzealna ukazującą życie
i posługę Kardynała Wyszyńskiego

- Skorzystać z archiwum tekstów, zdjęć oraz biblioteki dzieł Prymasa Tysiąclecia

- Uczestniczyć w spotkaniach, sympozjach, wykładach, warsztatach poświęconych Jego nauczaniu

- Posłuchać głosu Kardynała Wyszyńskiego, obejrzeć filmy
i przedstawienia teatralne związane z jego życiem

- Spotkać się z ludźmi żyjącymi dziedzictwem Wielkiego Prymasa

- Odprawić rekolekcje lub dzień skupienia u stóp Jasnej Góry