Instytut

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego prowadzi Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Instytut ten jest wspólnotą życia konsekrowanego, tzn. zrzesza osoby świeckie, które całkowicie poświęcają się Bogu żyjąc według rad ewangelicznych w świecie. Świadectwo wiary i nauczanie kard. Wyszyńskiego jest duchowym programem i dziedzictwem, które Instytut podejmuje na różnych odcinkach życia. Bezgraniczna wiara w ojcowską miłość Boga w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, zawierzenie wszystkiego Matce Bożej Jasnogórskiej, umiłowanie Kościoła i Polski, szacunek dla każdego człowieka i wrażliwość na znaki czasu – to najważniejsze rysy tego dziedzictwa.

Członkinie Instytutu, żyjąc w domach wspólnych lub indywidualnie, podejmują zadania apostolskie w dziełach własnych Instytutu oraz w instytucjach kościelnych i świeckich, zwłaszcza na trudnych i zagrożonych odcinkach życia społecznego. Szczególnym miejscem realizacji zadań apostolskich Instytutu, jak również miejscem stałego pielgrzymowania i duchowym domem jest Jasna Góra.